Kamień Milowy

CENNIK

Żłobka „Milowa Kraina”


390,00 zł – Wpisowe (bezzwrotne)

15,00 zł Stawka żywieniowa dzienna – (śniadania 4,00 zł, obiad 8,00 zł, podwieczorek 3,00 zł)

Czesne:

880,00 zł –Plan 60 godzin opieki w miesiącu

990,00 zł- Plan 5 godzinnej opieki dziennej

1.380,00 zł – Plan 10 godzinnej opieki dziennej


Dla posiadaczy „Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych” oraz

dla posiadaczy „Łódzkiej Karty Dużej Rodziny”

Czesne:

840,00 zł –Plan 60 godzin opieki w miesiącu

900,00 zł- Plan 5 godzinnej opieki dziennej

1.150,00 zł – Plan 10 godzinnej opieki dziennej

Wpisowe oraz stawka żywieniowa wg. regularnego cennika:

390,00 zł – Wpisowe (bezzwrotne)

15,00 zł Stawka żywieniowa dzienna – (śniadania 4,00 zł, obiad 8,00 zł, podwieczorek 3,00 zł)


Plan 60 godzin opieki w miesiącu:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 12.00*

Plan 5 godzinnej opieki dziennej:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 15.00*

(konieczne wskazanie 5 godzin opieki w wyżej wymienionym przedziale godzin – wg. deklaracji rodziców)

Plan 10 godzinnej opieki dziennej:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 17.00*

*w przypadku przekroczenia czasu pobytu-opłata wg. regulaminu Żłobka

Możliwość zmiany wybranego planu opieki wiąże się, ze zmianą warunków umowy – sporządzeniem aneksu – obowiązuje jednomiesięczny okres zmiany poprzednich warunków umowy.

Łódź, dnia 26.09.2022 r.