Kamień Milowy

CO ROBIMY

W Centrum Rehabilitacji KRASZEWSKIEGO prowadzimy rehabilitację dzieci i młodzieży z problemami rozwojowymi oraz dorosłych ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, czy kardiologicznymi. Realizujemy szeroką gamę zabiegów fizjoterapeutycznych, konsultacji specjalistycznych i badań dla pacjentów w każdym wieku i z różnymi dolegliwościami.

Urzeczywistniliśmy jedno z naszych marzeń tworząc bezpłatne Przedszkole Specjalne „Milowe Ludki” dla dzieci o specjalnych potrzebach kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych. Przedszkole rozpoczęło działalność 1 stycznie 2017 r. Przedsięwzięcie to miało za zadanie, m.in.: zapewniać dobrą opiekę, naukę, rehabilitację podopiecznym, a rodzicom umożliwić wykorzystanie wolnego czasu na realizację własnych potrzeb, pracę zawodową oraz łączenie i wypełnianie różnorodnych ról społecznych, a także wieloaspektowe wsparcie w wypełnianiu roli rodzica dziecka niepełnosprawnego.

Naszym celem było stworzenie miejsca, które przyczyni się do burzenia barier w postaci uprzedzeń, niewystarczającej wiedzy oraz połączy potrzeby zarówno młodego, jak i dojrzałego pokolenia. Dzieci niepełnosprawne są niezwykle wrażliwe i wymagają szczególnej opieki. Olbrzymim wysiłkiem towarzyszącym im każdego dnia jest codzienna rehabilitacja, której przyświeca cel i pragnienie aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. Sukces tych zmagań w dużej mierze zależny jest także od ich bezpośredniego otoczenia, jego dobrej woli, świadomości, i chęci pomocy. Bez takiego wsparcia główny ciężar opieki spada na barki rodziców i opiekunów, stąd pomysł utworzenia miejsca, którego głównym założeniem jest zapewnienie KOMFORTOWYCH WARUNKÓW ROZWOJU i ZINTEGROWANEGO, ZINDYWIDUALIZOWANEGO podejścia do każdego dziecka.

Od początku roku 2018 zapewniamy bezpłatne, specjalistyczne wsparcie dla dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Od wielu lat posiadamy akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w zakresie organizacji specjalistycznych kursów masażu I i II stopnia. Cieszą się one wielkim zainteresowaniem studentów fizjoterapii oraz fizjoterapeutów, którzy naukę już ukończyli. Organizujemy także zawodowe kursy kształcenia pod egidą Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Przeprowadzamy bezpieczną, bezdotykową trójwymiarową analizę postawy i kręgosłupa za pomocą systemu DIERS 4 MOTION, która pozwala na diagnostykę wad postaw, diagnostykę zespołów bólowych kręgosłupa, monitorowanie postępów rehabilitacji, diagnostykę zaburzeń równowagi i profilaktykę upadków, dobór wkładek wyrównujących i korekcyjnych. Badanie to jest alternatywą lub uzupełnieniem zdjęć RTG kręgosłupa.

Chcąc edukować specjalistów w nowych trendach i spojrzeniach na medycynę cyklicznie organizujemy konferencje naukowe przy udziale znakomitych akademickich wykładowców. Są one przeznaczone dla lekarzy różnych specjalności medycznych w tym ortopedów, pediatrów,  internistów, fizjoterapeutów, rehabilitantów.

Dla naszych podopiecznych urządzamy regularnie i okolicznościowo spotkania integracyjne i okazjonalne festyny. Co roku organizujemy dla około 150 osób z Łodzi i województwa wyjazdy żeglarskie na Mazury, by zapoznać ludzi niepełnosprawnych z niełatwą sztuką żeglowania. Włączamy się również w akcje społeczne inicjowane przez Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski, w tym także RCPS i MOPS w Łodzi oraz inne organizacje pozarządowe. Z Urzędem Miasta co roku uczestniczymy w Miejskim Dniu Dziecka.

W szkołach prowadzimy badania dzieci i spotkania edukacyjne dla rodziców i nauczycieli, współpracujemy także z Miejskimi Radami Osiedli. Co roku organizujemy turniej piłki nożnej dla dzieci z klas 3-4 szkół podstawowych. Jesteśmy także czynnym partnerem w zakresie nowych inicjatyw społecznych: Urzędu Miasta w Programie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny i Miejskiej Karty Seniorów, a także partnerami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Programie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych.

Aktywnie wspieramy i propagujemy przedsięwzięcia innych organizacji pozarządowych działających na pożytek mieszkańców Łodzi i województwa. Za przykład mogą posłużyć działania informacyjne i rekomendacje dla programu realizowanego w 2014 roku przez Fundację „Miłorząb”, pn. „Razem przeciwko samotności”, którego celem było zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu postępowania z osobami starszymi. Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy” w 2013 roku uczestniczyła w projekcie Fundacji Ekspert-kujawy z Inowrocławia, będąc jedynym w Łodzi realizatorem programu „Inkubator Przedsiębiorczości – PI Aktywni Seniorzy”.