Kamień Milowy

POZNAJ ZESPÓŁ

ZARZĄD FUNDACJI:

Ewa Glińska – Pani Prezes Fundacji

 

RADA FUNDACJI:

Mirosława Kęblińska – Przewodnicząca Fundacji

Józef Tazbir – Wiceprzewodniczący Fundacji

Witold Barszcz – Sekretarz Fundacji

Małgorzata Barszcz-Chlebińska – Członek Rady Fundacji