ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe 2/2022 na wyposażenie żłobka z dnia 06.07.2022 r.

Zapytanie ofertowe 1/2022 na wyposażenie żłobka z dnia 27.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe 4/2021 na zakup, montaż systemu monitoringu wraz z oprzyrządowaniem z dnia 2021_09_07

Zapytanie ofertowe 3/2021 na organizację placu zabaw z dnia 2021_09_07

Zapytanie ofertowe 2/2021 na organizacje placu zabaw z nawierzchnia i montażem z dnia 2021_04_27

Zapytanie ofertowe 1/2021 na organizacje placu zabaw z nawierzchnia i montażem z dnia 2021_04_08

Zapytanie ofertowe6/2020 na catering z dowozem dla 28 dzieci 3 posiłki z napojami (20 dni w miesiącu x 20 miesięcy)

Zapytania Ofertowego 5/2020 na: wyposażenie żłobka i placu zabaw.


Zapytanie ofertowe 4_2020 na przeprowadzenie adaptacji i dostosowania pomieszczeń żłobka i organizacji placu zabaw z nawierzchnią


ANULOWANE Zapytanie ofertowe 3/2020 na wyposażenie żłobka i placu zabaw.


Zapytanie ofertowe 2/2020 na przeprowadzenie adaptacji i dostosowania pomieszczeń w żłobku i organizacji placu zabaw z nawierzchnią

W związku z oczywistym błędem odnoszącym się do pominięcia informacji o możliwości składania ofert poza formą papierową, to również poprzez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ -w  pkt. 13.2 zapytania ofertowego 2/2020, stanowiącym wadę niniejszego zapytania – Zamawiający dokonał anulowania niniejszego ogłoszenia.


Zapytanie ofertowe z dnia 19.08.2020, numer sprawy 1/2020 – „Budowa szybu windowego celem likwidacji barier architektonicznych w budynku od piwnicy do II pietra”.

Załączniki do zapytania ofertowego – do pobrania: