Kamień Milowy

O FUNDACJI

Od początku swego powstania w 2011 roku stawiamy sobie za cel niesienie różnorodnej pomocy i opieki osobom w każdym wieku, i z różnymi potrzebami zdrowotnymi. Dążymy do tego, aby poprawić jakość ich życia i funkcjonowanie w środowisku, dlatego też nasze działania koncentrują się na ochronie zdrowia, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej i społecznej.

Jesteśmy organizacją aktywnie działającą na rzecz potrzebujących wsparcia i pomocy mieszkańców miasta Łodzi oraz województwa (m.in. są to dzieci, osoby niepełnosprawne, starsze, zagrożone wykluczeniem społecznym, dotknięte ubóstwem) i bierzemy czynny udział w wielu wydarzeniach organizowanych lokalnie, mających na celu zwiększenie integracji społecznej ludności regionu. Stale organizujemy liczne spotkania, imprezy okolicznościowe, festyny, akcje, konsultacje ze specjalistami, rehabilitacje.

Zgodnie z ideą i koncepcją przedsiębiorczości społecznej realizowane przez naszą fundację cele społeczne są traktowane priorytetowo. Fundacja obejmuje opieką społeczność lokalną, która z racji swojego stanu zdrowia, niepełnosprawności, wieku, zagrożona jest wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Objęcie opieką i zintensyfikowaną terapią różnych grup społecznych przyczynia się do integracji międzypokoleniowej podopiecznych oraz umożliwia im optymalny rozwój umiejętności, a także poprawę funkcjonowania w wielu sferach życia.