NAGRODY

25 października 2017

Wyróżnienie Specjalne TISE oraz nagroda w formie mentoringu w ramach VII edycji Konkursu im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku.

19 maja 2017

II miejsce w kategorii „Przedsiębiorca Przyjazny Rodzinie”.

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego pn. „Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie”, którego celem było wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z regionu łódzkiego, realizujących cele polityki rodzinnej poprzez podejmowanie szczególnie wartościowych inicjatyw na rzecz wspierania rodzin w województwie łódzkim.

2 lutego 2017

Gala plebiscytu Hipokrates Ziemi Łódzkiej. Centrum Rehabilitacji KRASZEWSKIEGO zdobywcą trzeciego miejsca wśród łódzkich placówek medycznych.

3 czerwca 2016

II miejsce w kategorii „Przedsiębiorca Przyjazny Rodzinie”.

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego pn. „Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie”, którego celem było wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z regionu łódzkiego, realizujących cele polityki rodzinnej poprzez podejmowanie szczególnie wartościowych inicjatyw na rzecz wspierania rodzin w województwie łódzkim.

11 grudnia 2015

Fundacja laureatem konkursu, pn. „Aktywni ekonomicznie”. Zajęliśmy I miejsce. Organizatorem konkursu była Fundacja Europejskie Centrum Edukacji Społecznej ECES powołana przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.

1 października 2015

Zostaliśmy finalistą Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne im. Jacka Kuronia.

Fundacji przyznano certyfikat jakości Znak Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej – Znak[eS] poświadczający wysoką jakość usług i produktów oferowanych przez przedsiębiorców społecznych.

14 listopada 2014

III miejsce w konkursie Marszałka Województwa Łódzkiego, pn. ,,Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie” oraz uzyskaniu tytułu: ,,Przedsiębiorca przyjazny rodzinie”. Fundacja otrzymała podziękowanie za udział w Konkursie oraz za działania podejmowane na rzecz aktywności zdrowotnej, w tym dbanie o zdrowy rozwój dzieci i młodzieży w województwie łódzkim. (Program ,,PROSTE PLECY NASZYCH DZIECI”: zainicjowany i realizowany przez Łódzką Fundację Rehabilitacji ,,KAMIEŃ MILOWY”).