ROZKŁAD DNIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7:00 - 8:40

przyjmowanie dzieci,

zabawy indywidualne dziecka w kącikach zainteresowań pod opieką opiekunki. Zabawy integracyjne, zabawy ruchowe z muzyką

8:40 - 9:00

przygotowanie do śniadania

(czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej)

9:00 - 9:30

śniadanie

(wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie posługiwania się łyżeczką)

9:30 - 10:00

toaleta, przygotowanie do zajęć

(wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych)

10:00 - 10:45

gimnastyka dla smyka/rytmika

zajęcia plastyczne/ zabawy dydaktyczne

j. angielski gr. I

zajęcia logopedyczne

Zajęcia sensoryczne

j. angielski gr. II

10:45 - 11:00

przygotowanie do obiadu

(czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej)

11:00 - 11:45

obiad (I i II danie)

(wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie posługiwania się łyżeczką)

11:45 - 12:00

toaleta, przygotowanie do odpoczynku

(trening czystości – nauka mycia rączek, korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej)

12:00 - 14:00

wyciszenie, leżakowanie

(słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek, czytanie bajek)

14:00 - 14:15

podwieczorek

(wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie posługiwania się łyżeczką)

14:15 - 15:00

zabawa w sali wielofunkcyjnej, zabawa na placu zabaw

(zabawy ruchowe, rytmiczne, konstrukcyjne, plastyczne)

15:00 - 17:00

zabawy swobodne w sali lub na placu zabaw,

(aktywność pozwalająca na odkrywanie, kreatywność, rozwijanie zainteresowań)

odbieranie dzieci