Kamień Milowy

Akademia Kompetencji Rodzicielskich

Łódzka Fundacja Rehabilitacji ,,KAMIEŃ MILOWY’’ realizując swoją misję i cele statutowe, zawsze korzysta z dorobku swoich dobrych praktyk,
wieloletniego doświadczenia, interdyscyplinarnego podejścia do obszaru w jakim działa, ale przede wszystkim – w oparciu o potrzeby swojego otoczenia.
To od Was – płyną do nas najlepsze analizy, sygnały i diagnozy sytuacji życiowych, wyzwań środowiskowych i potrzeb, z jakimi przychodzi Wam się mierzyć każdego dnia.
To Wy – jesteście dla nas –ekspertami, raz przewodnikami i najlepszymi nawigatorami w zakresie diagnozowania obszaru, który wymaga naszego wsparcia i interwencji.
W myśl tej idei utworzyliśmy AKADEMIĘ KOMPETENCJI RODZICIELSKICH. W oparciu o otwarty dialog z Wami, przygotowujemy wydarzenia,
które kierujemy i dedykujemy tym, którzy podzielają nasz zapał i zaangażowanie oraz kierują swoją uwagę na wszelkie działania, związane z troską i dbałością o populację rozwojową naszego Miasta, Województwa i Kraju – nasze DZIECI ?

Prezes Fundacji
Ewa Glińska

Zapraszamy do odwiedzenia facebooka Akademii Kompetencji Rodzicielskich: https://www.facebook.com/AkademiaKompetencjiRodzicielskich/