ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe z dnia 19.08.2020, numer sprawy 1/2020 – „Budowa szybu windowego celem likwidacji barier architektonicznych w budynku od piwnicy do II pietra”.

Załączniki do zapytania ofertowego – do pobrania: